Høringssvar

Vi vil bevare de gamle træer på Hyrdevej

Kommunen vil fjerne de gamle træer på Hyrdevej i forbindelse med trafiksanering. Men vi har et bedre forslag. Læs vores høringssvar til kommunen her.

Høringssvar: Trafiksanering af Hyrdevej, Kerteminde
Danmarks Naturfredningsforening Kerteminde ønsker hermed at kommentere den kommende trafiksanering af Hyrdevej i Kerteminde.
Hyrdevej er på en strækning kort efter svinget på Hindsholmvej temmelig smal. Kerteminde Kommune ønsker derfor at sanere vejen, primært for at sikre cyklister og gående på strækningen.


På denne smalle strækning står der 16 gamle, høje træer – 11 træer på venstre side af vejen og 5 træer på højre side. Kommunens Plan- og Teknikudvalg har foreslået, at disse 16 træer fældes, således at der kan etableres et fortov til gående og anlægges en bredere vejbane til cyklister og køretøjer. Stækningen ligger nedenfor et bakkedrag op mod Sortekilde.


DN Kerteminde kan godt se behovet for at sanere Hyrdevej på den smalle strækning, men vi er i høj grad modstandere af at træerne skal fældes. Fordi:
• Træerne er sunde, og de har stået her i adskillige årtier. De er smukke og giver området karakter
• Der er fældet mange træer omkring Sortekilde de seneste år. Det skæmmer området
• Træerne er med til at give næring til insekter, fugle og andre dyr. De øger biodiversiteten
• Træerne optager vand fra bakkedraget og deres mægtige rodnet bidrager afgørende til at vejen ikke underløbes af regnskyl og eroderer
• Træerne øger trafiksikkerheden. De er i sig selv en slags autoværn, idet trafikanterne tvinges til at nedsætte farten og køre mere forsigtigt


I stedet for at fælde træerne foreslår vi:
• Vejen udvides så meget som muligt uden at træerne fældes
• Der etableres et fortov på vestsiden af vejen
• Der laves 2 -3 vejbump
• Der indføres fartbegrænsning på 30 km/timen
• Der etableres vigepligt for bilister som kommer nordfra ad Hyrdevej
Denne løsning vil øge trafiksikkerheden, bevare biodiversiteten i området, være med til at sikre afvanding fra bakkedraget og være med til at værne om skønheden omkring Sortekilde – et unikt bygningsværk, som desværre er skæmmet af nybygninger og fældning af mange træer og buske.