Høringssvar

Vi arbejder imod den planlagte vandledning ned til Kerteminde Fjord

Læs vores høringssvar til kommunen i forbindelse med det planlagte udløbsbygværk for regnvandsledning. Denne vandledning er vi modstandere af. Vi mener der skal etableres en lille sø på stedet og laves et naturområde i stedet for.

HøringssvarVedr. dispensation til udløbsbygværk for regnvandsledning på matr. Nr. 9e, Revninge By, Revninge

Dansk Naturfredningsforening, Kerteminde har med stor interesse – og bekymring - læst Kerteminde Kommunes tilladelse til at give dispensation til udløbsbygværk på matr. nr. 9e, Revninge By. Både den første tilladelse af 20.7.2022 og den ændring, der kom efter kommunens besigtigelse, hvor udledningsstedet var foreslået ændret. Den nye tilladelse blev udsendt det 24.10.2022.

DN Kerteminde har flere gange besigtiget lokaliteterne ved Kerteminde Fjord og vi har nogle kommentarer, som vi håber Kerteminde Kommune vil forholde sig til.

Helt overordnet synes vi ikke, at det er en god ide at lede det overskydende regnvand ned til Kerteminde Fjord. Regnvandet kommer fra et lavbundsområde, der ofte står under vand, hvilket ses af den mørke farve på kortet.  Jorden har været dyrket/dyrkes som landbrugsjord. Der vil derfor efter al sandsynlighed med den planlagte regnvandsudledning udskylles vand med næringsstoffer i fjorden. Kerteminde Fjord er i forvejen meget sårbar og er ikke i god biologisk stand, og det udledte vand vil givetvis forværre tilstanden. Desuden vil den lille sø inde i Søvangsparken og tæt på lavbundsområdet helt sikkert blive påvirket i negativ retning, hvis der udføres vandledning til Kerteminde Fjord.

Vi har derfor et bedre forslag:

I stedet for at dræne vandet fra lavbundsområdet og lede det ned til fjorden foreslår vi, at der laves et opsamlingsbassin/vandhul i nærheden af det grønne område i Søvangsparken (matr.nr. 9m, som det fremgår af det medsendte kort, bilag 3). Der kunne desuden laves et lille naturområde fra dette vandhul hen til det foreslåede grønne område i den nye udstykning (som ses i bilag 2). Dette vil give mere natur og biodiversitet i området og være en lille oase for børn og voksne i Søvangsparken – og for alle andre i Kerteminde Kommune.

Vores forslag vil være bedre for Kerteminde Fjord, for naturen og borgerne i Kerteminde - og være billigere for kommunen.