Det nordlige Fyn er et typisk landbrugslandskab, som for den vestlige dels vedkommende er næsten uden skove, søer eller andre større sammenhængende naturlokaliteter.

Men områderne langs kysten kompenserer for det noget ensformige landskab: Æbelø med sin helt særegne biologiske og landskabelige mangfoldighed, Odense Fjord med sin blanding af tung skibstrafik og næsten uberørt natur ved Enebærodde og Hindsholm med de fredelige småholme, idylliske landskaber og spændende mosaik af land og vand.

Problemerne på Fyn knytter sig til den opsplittede natur. Fyn er et af de områder i landet, hvor der er mindst oprindelig natur, og øen er som helhed meget fattig på skov. Hovedopgaven er at få skabt forbindelser mellem naturområderne og at sørge for, at de eksisterende lokaliteter bliver plejet.